در این فایل کد ها ازتابع ها استفاده استاین فایل مناسب برای دانشگاهیان و دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی می‌باشد و بعنوان یک کار در کلاس و یا پرژه‌های کوچک داخل ترم قابل استفاده است. 

کد ماشین حساب گرافیکی در متلب

دیدگاهتان را بنویسید