این پروژه  شامل صحت سنجی نانوسیال در یک لوله مستقیم به روش تک فاز و دو فاز درسه غلظت مختلف از نانوذرات و دو عدد رینولدز مختلف توسط نرم افزار گمبیت-فلوئنت انجام شده است. در این پروژه ابتدا هندسه مورد نظر در گمبیت رسم شده و تمامی شرایط مرزی نحوه مدل سازی و تعیین شرایط مرزی و … در نرم افزار فلوئنت انجام شده است. تمامی نتایج ونمودارها ، فایل case فلوئنت و گمبیت و گزارش کامل به همراه ریز به ریز توضیحات در فایل فشرده اماده شده است . 

پروژه شبیه سازی نانوسیال در یک لوله مستقیم به روش تک فاز و دو فاز توسط نرم افزار گمبیت-فلوئنت

دیدگاهتان را بنویسید