رنگ آمیزی نقشه ایران با استفاده از روش ارضای محدودیت (Constraint satisfaction problem) و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک (Genetic algorithm) مناسب برای یادگیری الگوریتم ژنتیک و روش ارضای محدودیت درس هوش مصنوعی.فایل پیاده سازی در پایتون و توضیحات کد (در فایل word) 

پروژه رنگ آمیزی نقشه ایران با استفاده از روش ارضای محدودیت و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

دیدگاهتان را بنویسید