این برنامه با  access نوشته شده است و یک مترجم میباشد که در آن معنی لغتها را خودمان وارد جدولی بنام  en2fa میکنیم و با افزایش استفاده از آن جدول کاملتر میشود . حسن این کار این است که میتوان از معانی متناسب با حوزه تخصصی متن مورد ترجمه استفاده کرد و لذا برای یک کلمه در همه جای متن از معنی یکسانی استفاده میشود.برای ترجمه متنهای کوتاه را در جعبه بالا کپی میکنیم و با کلیک روی  en2fa ترجمه تحت اللفظی آن در جعبه پایینی قرار میگیرد . لغتهایی که در جدول en2fa وجود ندارند بصورت انگلیسی در ترجمه قرار میگیرند. اگر بخواهیم این لغتها به جدول  en2fa اضافه شوند بر روی  extract words کلیک میکنیم و سپس معنی آنها را در جدول وارد میکنیم و دوباره روی دگمه  en2fa کلیک میکنیم تا تغییرات اعمال شوند.

برنامه مترجم با استفاده از یک دیتابیس access 2007

دیدگاهتان را بنویسید