پروژه مناسب برای درس برنامه نویسی و ساختمان داده ها.در این پروژه کلاس محصول (Product) و کلاس مشتری (Customer) داریم که هر یک دارای ویژگیها و تابع ایجاد کننده هست. بعلاوه یک کلاس سفارش داریم که در داخل آن اشاره گر به کلاس مشتری و لیستی از محصولات را دارد. این کلاس دارای توابع خاصی هست که در شکل کلاس دیاگرام آن مشاهده میکنید.برنامه ای به زبان C++ است که دیاگرام کلاس آن به صورت زیر است:نمونه اجرای از برنامه:  

برنامه سفارش، مشتری و محصول به زبان سی پلاس پلاس

دیدگاهتان را بنویسید