کار اصلی این برنامه جستجوی پترن داده شده در فایل سیستم ویندوز است و نتایج را در لیست بالای پنجره اصلی برنامه قرار میدهد.  و امکانات جالب دیگری برای کار با نتایج این جستجو به آن اضافه شده است. از قبیل:1- حذف فایل (کل فایلها یا فایل انتخاب شده)2-کپی فایل (کل فایلها یا فایل انتخاب شده)3- انتقال فایل (کل فایلها یا فایل انتخاب شده)4- تهیه گزارش  html یا  txt از نتایج5- کپی نتایج به کلیپ بورد6- import کردن فایلهای گزارش حاصل از جستجوهای قبلیاین برنامه با زبان برنامه نویسی  gentee تهیه شده است و در صورت تقاضا برای دریافت سورس آن با آدرس ایمیل اینجانب تماس گرفت شود.

برنامه جستجوی فایل براساس پترن نام فایل یا مسیر برای ویندوز

دیدگاهتان را بنویسید